Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

тамақтануды ұйымдастырудың мәселелері бойынша

                                 Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу

жөніндегі комиссиялардың (бракераждық комиссиялар)

мониторингті жүзеге асыруы бойынша

ұсынымдар

 

1. Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссияның міндеттері:

- ас блогындағы, асханадағы жұмыстың ұйымдастырылуын;

- тамақ өнімдерінің сапасын, оларды тасымалдау, жеткізу, түсіру, сақтау шарттарын;

- өнімдерді өткізу мерзімдерін;

- тамақ дайындау сапасын;

- тамақтың балалардың негізгі тағамдық заттарға физиологиялық қажеттіліктеріне сәйкестігін;

- ас блогы қызметкерлерінің жеке гигиена ережелерін сақтауын бақылау болып табылады.

2. Комиссия адалдық, құзыреттілік, парасаттылық, ашықтық қағидаттарына сәйкес өз құзыретіне жатқызылған функцияларды орындайды.

3. Комиссия төрағасы білім беру ұйымының басшысы болып табылады.

Бракераждық комиссияның құрамы медицина қызметкерін, әкімшілік мүшелерін, өндіріс меңгерушісін, ата-аналар комитеті мен қамқоршылық кеңесінің өкілдерін міндетті түрде қоса отырып, білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен бекітіледі.

Бракераждық комиссия мүшелерінің саны кемінде 7 адамды, оның ішінде осы мектептің ата-аналар қауымдастығының ішінен кемінде 3 адамды құрауы тиіс. Комиссияның жекелеген мүшелерінің болмауы оның қызметіне кедергі болмайды.

Комиссия құрамын жыл сайын жаңарту ұсынылады.

1.        Комиссия қызметінің циклограммасы:

Күн сайын медицина қызметкері немесе жауапты тұлға:

         - тағамдардың және аспаздық өнімдердің сапасын органолептикалық бағалау журналына жазба енгізе отырып, дайын тағамдардың сапасына органолептикалық бағалау жүргізеді.

         Комиссия күн сайын:

-  пайдаланылатын тамақ өнімдерінің сапасына бақылауды жүзеге асырады (тамақ өнімдерінің сапасын растайтын құжаттардың көшірмелері жеке папкада сақталады);

- мәзірдің дұрыс жасалуын бақылауды жүзеге асырады;

-  тамақтану сапасының мониторингі актісін ресімдей отырып, ас блогының қызметкерлеріне және (немесе) қызметті жеткізушіге алдын ала ескертусіз тамақтану сапасын тексеруді жүзеге асырады.

         Тоқсан сайын комиссия жұмысының қорытындысы кейіннен олар білім беру ұйымының педагогикалық кеңесінде қарала және орта білім беру ұйымының интернет-ресурсында орналастырыла отырып, ақпарат түрінде ресімделеді.

         Әр жылдың мамыр, қаңтар айларында комиссия қызметінің қорытындысы жалпы ата-аналар жиналысында қаралады.

         Бракераждық комиссия:

-  негізгі өнімдерді салу кезінде мезгілімен қатысуы;

- тамақ өнімдерінің сапасын, олардың сапасын куәландыратын құжаттардың болуын бақылауды жүзеге асыруы (осы құжаттардың ксерокөшірмелері бракераждық комиссияның төрағасында сақталады);

- тамақтардың шығуын, дайындалған тамақтану көлемінің бір реттік порция көлеміне және балалар санына сәйкестігін тексеруі;

- дайын тамақты органолептикалық бағалауды (оның түсін, иісін, дәмін, консистенциясын, қаттылығын, шырынын және т. б. анықтау) «Дайын өнімнің бракераж журналына» органолептикалық бағалау нәтижелерін енгізе отырып жүргізу әдістемесіне сәйкес жүргізуі, бағалауды комиссия мүшелерінің жеке қолдарымен растауы;

- бракераж жүргізу кезінде «Технологиялық карталарға» сәйкес тағамдар мен аспаздық өнімдерді дайындау технологиясы мен сапасына қойылатын талаптарды басшылыққа алуы;

- өз функцияларын арнайы берілетін таза киімде (халатта, комбинезонда, бас киімде, аяқ киімде және т. б.) жүзеге асыруы қажет.

2.   Бракераждық комиссия қызметінің нәтижесі:

1)                көрсетілетін қызметті, тауарларды жеткізушілердің кінәсінен балалар, ересектер уланған жағдайда, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүргізілген тексерулердің нәтижелері расталған кезде өнім берушімен Шартты дереу бұзу және өнім берушіні жосықсыз деп тану үшін сотқа талап-арыз жіберу;

2) бұзушылықтар анықталған кезде бракераждық комиссия:

- анықталған бұзушылықтар туралы қызметтерді, тауарларды жеткізушіні және білім беру ұйымының басшысын хабардар етеді;

- 1 (бір) жұмыс күні ішінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне жоспардан тыс тексеруге бастамашылық жасау мақсатында тексеру актісімен қоса анықталған бұзушылықтарды көрсете отырып, өтініш жолдайды;

- бұзушылықтарды жоюға 5 (бес) жұмыс күнін ұсынады.

3) бұзушылықтар қайта анықталған кезде бракераждық комиссия:

- қызметтерді, тауарларды жеткізушіні және білім беру ұйымының басшысын анықталған бұзушылықтар туралы хабардар етеді;

- 1 (бір) жұмыс күні ішінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне анықталған бұзушылықтарды көрсете отырып және жоспардан тыс тексеруге бастамашылық жасау мақсатында тексеру актісін қоса бере отырып, өтініш жібереді;

 - «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парақтарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 27 маусымдағы № 463 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі № 285 бірлескен бұйрығына сәйкес өрескел бұзушылықтар анықталған халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы аумақтық органдардың жоспардан тыс қайта тексеру нәтижелерін алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде шартты бұзу және жеткізушіні жосықсыз деп тану үшін сотқа талап арыз береді.

- сот шешіміне дейін тамақтану сапасын күнделікті бақылауды ұйымдастырады.

Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссиялардың қызметін талдауды және оқушылардың тамақтануын тиімді ұйымдастыру бойынша шаралар қабылдауды білім беру саласындағы уәкілетті орган және Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі ведомствоаралық сараптамалық топ жүзеге асырады.

 Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу актісі

 

Күні ____________

№______________

Білім беру ұйымы ________________________________________________________

Қызметті жеткізуші (болған жағдайда)________________________________________

Мынадай құрамдағы комиссия:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Асханаға, ас блогына келесі параметрлер бойынша тексеріс жүргізді:

 

Көрсеткіш

Талап етіледі

Сәйкес келеді

Сәйкес келмейді

Ескерту

Объектінің қолданыстағы талаптарға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы 

 

 

 

 

Тамақ өнімдерінің сапасы, оларды тасымалдау, жеткізу, түсіру шарттары

 

 

 

 

Күнделікті мәзірдің перспективалық мәзірге сәйкестігі

 

 

 

 

Асхананың жұмыс кестесінің сақталуы

 

 

 

 

Сыныптар бойынша тамақтану кестесі мен тамақтану арасындағы аралықты сақтау

 

 

 

 

Еркін мәзірге арналып бекітілген прайс

 

 

 

 

Ауыз су режимін ұйымдастыру

 

 

 

 

Дайын өнімнің сапасы

 

 

 

Бақылаудағы тағамның болуы

 

 

 

 

Дайындалған өнімнің органолептикалық  қасиеті

 

 

 

 

Технологиялық картаға сәйкестігі

 

 

 

 

10 порцияны бақылап өлшеу

 

 

 

 

1 тағамды үлестіру желісі  (мармит)

 

 

 

 

2 тағамды үлестіру желісі  (мармит)

 

 

 

 

3 тағамды үлестіру желісі  (мармит) (алюминий ыдыста суытуға тыйым салынады)

 

 

 

 

Тарату жағдайы (ылғалды затты пайдалануға тыйым салынады)

 

 

 

 

Асханалық аспаптарды дұрыс сақтау (кассеталардың болуы және қасықтарды, шанышқыларды жоғары қаратып сақтау )

 

 

 

 

Тағамды дәрумендендіру

 

 

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

 

 

Тамақпен байланысты емес тауарларды сатудың болуы

 

 

 

 

Тамақ ішуді ұйымдастыру

Отыратын орындар саны

 

 

 

Қол жуатын раковиналардың саны

 

 

 

Сабынның болуы

 

 

 

Кептіргіштердің болуы

 

 

 

Жиһаздың жағдайы

 

 

 

 

Үстелдерді өңдеуге арналған құрал

 

 

 

Асхана және ас үй ыдыстарының, асхана аспаптарының жай-күйі

 

 

 

Ыдыстың қосалқы жиынтығының жеткіліктілігі және болуы

 

 

 

 

Асхананың санитариялық жай-күйі

 

 

 

 

Жинау мүкәммалы (таңбалау, жеке сақтау орны)

 

 

 

 

Ас блогы үй-жайларының жай-күйі

«Ыдыс жуу ережесі» маңдайшасының болуы

 

 

 

 

Ыстық және суық сумен жабдықтау жүйелерінің, су жылытқыштардың жарамдылығы

 

 

 

 

Су бұру жүйелерінің жарамдылығы

 

 

 

Жылу жүйелерінің жарамдылығы

 

 

 

 

Жарықтандыру жүйелерінің жарамдылығы

 

 

 

 

Ас блоктарында шамдарда қорғаныш арматурасының, ылғалдан қорғанышы бар шамдардың болуы

 

 

 

 

Асхананы жуу және өңдеу үшін және ас үй ыдыстары үшін жеке жағдайлардың болуы

 

 

 

 

Жуу құралдарының болуы

 

 

 

 

Жуу құралдарын сақтау және таңбалау шарттары (жеке жабық ыдыста)

 

 

 

 

Жуу құралдарын сақтау мерзімдерін сақтау

 

 

 

 

Жуу құралдарына сертификаттардың болуы

 

 

 

 

Тамақ қалдықтарын жинауға арналған ыдыстың болуы

 

 

 

 

Тамақ қалдықтарын жинауға арналған сыйымдылықты таңбалау

 

 

 

 

Тамақ қалдықтарына арналған контейнерлерді өңдеу (не өңделеді және кім жауапты)

 

 

 

 

Ағындылықты сақтау:

- «лас» асхана ыдыстарын жинау;

- жуу және өңдеу процесі;

- таза асхана ыдыстарын сақтау

 

 

 

 

Тазалау кестесінің болуы

 

 

 

 

Өнімдерді сақтау шарттарын сақтау

Қоймалар

Сусымалы өнімдерді тұғырықтарда, тауар қойғыштарда, стеллаждарда сақтау

 

 

 

 

Температуралық-ылғалдылық режимін сақтау. Қоймада термометрдің, гидрометрдің болуы

 

 

 

 

Тауар көршілестігін сақтау

 

 

 

Тамақ өнімдерінде жарамдылық мерзімдерінің болуы және сақталуы

 

 

 

 

Көкөністерді жәшіктерде, тауар қойғыштарда, тегендердегі таңбаланған сыйымдылықтарда сақтау

 

 

 

 

Қоймалардың санитарлық жағдайы

 

 

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

 

 

Тоңазытқыштар

Тоңазытқыш жабдығының мақсаты туралы таңбалау

 

 

 

Термометрлердің болуы

 

 

 

Тауар көршілестігін сақтау

 

 

 

Тамақ өнімдерінде жарамдылық мерзімдерінің болуы және сақталуы

 

 

 

 

Тоңазытқыш жабдығының санитарлық жағдайы

 

 

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

 

 

Тәуліктік сынамаларды сақтау шарттары мен дұрыстығы

 

 

 

 

Ет цехы 

Жабдықтар мен мүкәммалды таңбалау

 

 

 

 

Санитарлық жағдайы

 

 

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

 

 

Көкөніс цехы

Жабдықтар мен мүкәммалды таңбалау

 

 

 

 

Санитарлық жағдайы

 

 

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

 

 

Ұн цехы

Жабдықтар мен мүкәммалды таңбалау

 

 

 

 

Санитарлық жағдайы

 

 

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

 

 

Нан цехы

Жабдықтар мен мүкәммалды таңбалау

 

 

 

 

Нан сақтауға арналған сөрелерді өңдеуге арналған 1% сірке суы ерітіндісінің болуы

 

 

 

 

Нан үгіндісін жинауға арналған ыдыс пен щетканың болуы

 

 

 

 

Санитарлық жағдайы

 

 

 

 

Тыйым салынған өнімдердің болуы

 

 

 

 

Пісіру цехы

Жабдықтар мен мүкәммалды таңбалау

 

 

 

 

Электр жабдықтарының жарамдылығы және жай-күйі

 

 

 

 

Жерге тұйықтаудың болуы, резеңке кілемшелердің болуы

 

 

 

 

Механикалық желдетудің жай-күйі

 

 

 

 

Санитарлық жағдайы

 

 

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

 

 

Персоналдың қол жууы және кептіруі үшін жағдайлардың болуы. Асхана қызметкерлерінің жеке және өндірістік гигиенасын сақтау

 

 

 

 

Жұмыртқаларды сақтау және пайдалану

Сапа мен қауіпсіздікті куәландыратын құжаттардың болуы

 

 

 

 

Жұмыртқаны сақтау шарттары

 

 

 

 

Жұмыртқаны жууға және өңдеуге арналған таңбасы бар сыйымдылық

 

 

 

 

Жұмыртқа жууға арналған құрал

 

 

 

Бактерицидті шамның болуы

 

 

 

 

Буфет

Мөрмен немесе қолмен расталған сатылатын буфет өнімдері ассортиментінің тізбесі (прайс-парақ)

 

 

 

 

Баға белгілерінің болуы

 

 

 

 

Сақтау шарттарын сақтау

 

 

 

 

Сату шарттары мен мерзімдерін сақтау

 

 

 

 

Санитарлық жағдайы

 

 

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

 

 

Құжаттар

Тамақ өнімдерін жеткізушілермен жасалған шарттар

 

 

 

 

Автокөлікке арналған хабарлама (азық-түлікті жеткізуге рұқсат беру)

 

 

 

 

Сертификаттар, сәйкестік туралы декларациялар

 

 

 

 

Түскен өнімді өткізу мерзімі

 

 

 

 

Келіп түскен өнімнің сапасы, нормаларға сәйкестігі

 

 

 

 

Тағам дайындаудың технологиялық карталары

 

 

 

 

Тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераждық журналы

 

 

 

 

«С-дәрумендендіру» журналы

 

 

 

 

Тағамдардың және аспаздық өнімдердің сапасын органолептикалық бағалау журналы

 

 

 

_________ _ ж. ________ ас өнімдері нормаларының орындалуын бақылау ведомосы

 

 

 

 

Жұмыс орнында медициналық тексеруден және гигиеналық оқытудан өткені туралы белгісі бар ас блогы қызметкерлерінің жеке медициналық кітапшаларының болуы

 

 

 

 

Ас блогының жұмысшыларында бөгде заттардың, іріңді аурулардың және жаралардың болуы

 

 

 

«Денсаулық» журналы ас блогы қызметкерлерін тексеру нәтижелері туралы

 

 

 

 

Толық тазалау жүргізу журналы

 

 

 

 

Тоңазытқыштардың температуралық режимін тіркеу журналы

 

 

 

 

Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы

 

 

 

 

Тұрмыстық бөлме

 

 

Арнайы киімнің қосалқы жиынтығының болуы

 

 

 

 

Қызметкерлердің жеке заттарын сақтауға арналған шкафтың болуы

 

 

 

 

Арнайы киімді сақтауға арналған шкафтың болуы

 

 

 

 

Душ бөлмесі, ванна бөлмесі

 

 

 

 

Асхана қызметкерлерінің сыртқы келбеті (форманың тазалығы, ұқыптылығы, арнайы киімнің толық жиынтығында жұмыс істей ме)

 

 

 

 

Жинау мүкәммалы, олардың жеткіліктілігі, таңбалануының болуы

 

 

 

 

Жинау мүкәммалын, таңбалауды сақтауға арналған жеке үй-жайдың (арнайы орындардың) болуы

 

 

 

 

Дезинфекциялық құралдардың, ілеспе құжаттардың болуы. Оларды сақтау шарттары.

 

 

 

 

Москит торының болуы

 

 

 

 

Жиыны

 

 

 

 

 

Тексеру нәтижесінде мыналар белгіленді:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссияның қолдары:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Өнім беруші (қызметті жеткізуші тамақтандыруды ұйымдастырған кезде) және/немесе жауапты аспаз (білім беру ұйымы тамақтандыруды ұйымдастырған кезде) танысты ________________ (қолы)

 

 Рекомендации

по осуществлению мониторинга

комиссиями по мониторингу качества питания

(бракеражных комиссий)   

 

1. Задачами комиссии по мониторингу качества питания являются контроль за:

- организацией работы на пищеблоке, в столовой;

- качеством продуктов питания, условиями их транспортировки, доставки, разгрузки, хранения;

- сроками реализации продуктов;

- качеством приготовления пищи;

- соответствием пищи физиологическим потребностям детей в основных пищевых веществах;

- соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока.

2. Комиссия выполняет отнесенные к ее компетенции функции согласно принципам добросовестности, компетентности, разумности, честности и прозрачности.

3. Председателем комиссии является руководитель организации образования.

Состав бракеражной комиссии утверждается приказом руководителя организации образования с обязательным включением медицинского работника, членов администрации, заведующего производством, представителей родительского комитета и попечительского совета.

Количество членов бракеражной комиссии должно быть не менее                     7 человек, в том числе не менее 3-х человек из числа родительской общественности данной школы. Отсутствие отдельных членов Комиссии не является препятствием для ее деятельности.

Рекомендуется ежегодное обновление состава комиссии.

4. Циклограмма деятельности комиссии:

Ежедневно медицинский работник или ответственное лицо:

- проводит органолептическую оценку качества готовых блюд с внесением записей в журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий.

Еженедельно Комиссия:

-  осуществляет контроль за качеством используемых продуктов питания (копии документов, подтверждающих качество продуктов питания, хранятся в отдельной папке);

- осуществляет контроль за правильностью составления меню;

          - осуществляет проверки качества питания без предварительного предупреждения работников пищеблока и (или) поставщика услуги с оформлением акта мониторинга качества питания.

Ежеквартально итоги работы комиссии оформляются в виде информации с последующим их рассмотрением на педагогическом совете организации образования и размещением на интернет-ресурсе организации среднего образования.

В мае, январе месяцах каждого года итоги деятельности комиссии рассматриваются на общем родительском собрании.

Бракеражной комиссии необходимо:

- периодически присутствовать при закладке основных продуктов;

- осуществлять контроль за качеством продуктов питания, наличием документов, удостоверяющих их качество (ксерокопии данных документов хранятся у председателя бракеражной комиссии);

- проверять выход блюд, соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций и количеству детей;

- проводить органолептическую оценку готовой пищи (определять ее цвет, запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т. д.) в соответствии с методикой проведения с занесением результатов органолептической оценки в «Журнал бракеража готовой продукции», заверять оценку личными подписями членов комиссии;

- руководствоваться требованиями к технологии и качеству приготовления блюд и кулинарных изделий в соответствии с «Технологическими картами» при проведении бракеража;

- осуществлять свои функции в специально выдаваемой чистой одежде (халате, комбинезоне, головном уборе, обуви и т.п.).

5.   Результатом деятельности бракеражной комиссии является:

1)    незамедлительное расторжение Договора с поставщиком                                в случае отравления детей, взрослых по вине поставщиков услуги, товаров, при подтверждении результатами проведенных проверок согласно Предпринимательскому Кодексу Республики Казахстан и направление искового заявления в суд для признания поставщика недобросовестным;

2)    при выявлении нарушений бракеражная комиссия:

- ставит в известность поставщика услуги, товаров и руководителя организации образования о выявленных нарушениях;

- направляет в течение 1 (одного) рабочего дня в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения обращение с указанием выявленных нарушений с приложением акта проверки с целью инициирования внеплановой проверки;

- предоставляет 5 (пять) рабочих дней на устранение нарушений;

3)           при повторном выявлении нарушений, бракеражная комиссия:

- ставит в известность поставщика услуги, товаров (при наличии) и руководителя организации образования о выявленных нарушениях;

- направляет в течение 1 (одного) рабочего дня в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения обращение с указанием выявленных нарушений и приложением акта проверки с целью инициирования внеплановой проверки;

- в течение 3 (трех) рабочих дней после получения результатов повторной внеплановой проверки территориальных подразделений ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с выявленными грубыми нарушениями, утвержденными совместным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 июня 2017 года № 463 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 285 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» подает на действующего поставщика иск в суд для расторжения договора и признания его недобросовестным поставщиком;

- организует ежедневный контроль качества питания до решения суда.

Анализ деятельности комиссий по мониторингу за качеством питания и принятие мер по эффективной организации питания школьников осуществляется уполномоченным органом в области образования и Межведомственной экспертной группой по контролю за качеством питания.

 АКТ мониторинга качества питания

 

Дата ____________

№_______________

Организация образования ________________________________________________

Поставщик услуги (при наличии)____________________________________________

Комиссия в составе:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            Провели проверку столовой, пищеблока по следующим параметрам:

 

Показатель

Требуется

Соответствует

Не соот-ветствует

Примечание

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта действующим требованиям

 

 

 

 

Качество продуктов питания, условия их транспортировки, доставки, разгрузки

 

 

 

 

Соответствие ежедневного меню перспективному меню

 

 

 

 

Соблюдение графика работы столовой

 

 

 

 

Соблюдение интервала между приемами пищи и графика питания по классам

 

 

 

 

Наличие утвержденного прайса на свободное меню

 

 

 

 

Организация питьевого режима

 

 

 

 

Качество готовой продукции

 

 

 

 

Наличие контрольного блюда

 

 

 

 

Органолептические свойства приготовленной продукции

 

 

 

 

Соответствие технологической карте

 

 

 

 

Контрольное взвешивание 10 порций

 

 

 

 

Линия раздачи (мармиты) 1 блюдо

 

 

 

 

Линия раздачи (мармиты)  2 блюдо

 

 

 

 

Линия раздачи (мармиты) 3 блюдо (запрещено остужать в алюминиевой посуде)

 

 

 

 

Состояние разносов (запрещено использование влажных)

 

 

 

 

Правильность хранения столовых приборов (наличие кассет и хранение ложек, вилок ручками вверх)

 

 

 

 

Витаминизация блюда

 

 

 

 

Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных  блюд и продуктов

 

 

 

 

Наличие реализации товаров, которые не связаны с питанием

 

 

 

 

Организация приема пищи

Количество посадочных мест

 

 

 

 

Количество раковин для мытья рук

 

 

 

 

Наличие мыла

 

 

 

 

Наличие сушилок

 

 

 

 

Состояние мебели

 

 

 

 

Средства для обработки столов

 

 

 

 

Состояние столовой и кухонной посуды, столовых приборов

 

 

 

 

Достаточность и наличие запасного комплекта посуды

 

 

 

 

Санитарное состояние столовой

 

 

 

 

Уборочный инвентарь (маркировка, отдельное место хранения)

 

 

 

 

Состояние помещений пищеблока

Наличие вывески «Правила мытья посуды»

 

 

 

 

Исправность систем горячего и холодного водоснабжения, водонагревателей

 

 

 

 

Исправность систем  водоотведения

 

 

 

 

Исправность систем отопления

 

 

 

 

Исправность систем  освещения

 

 

 

 

Наличие на пищеблоках защитной арматуры на светильниках, светильников с влаго-защитным исполнением

 

 

 

 

Наличие условий для мытья и обработки столовой и отдельно для кухонной посуды

 

 

 

 

 

Наличие моющих средств

 

 

 

 

Условия хранения и маркировка моющих средств (отдельно в закрытой посуде)

 

 

 

 

Соблюдение сроков хранения моющих средств

 

 

 

 

Наличие сертификатов на моющие средства

 

 

 

 

Наличие ёмкости для сбора пищевых отходов

 

 

 

 

Маркировка емкости для сбора пищевых отходов

 

 

 

 

Обработка емкостей для пищевых отходов (чем обрабатываются и кто ответственный)

 

 

 

Соблюдение поточности:

- сбора «грязной» столовой посуды

-процесса мытья и обработки

- хранения чистой столовой посуды

 

 

 

 

Наличие графика уборки

 

 

 

 

Соблюдение условий хранения продуктов

Склады

Хранение сыпучих продуктов на поддонах, подтоварниках, стеллажах

 

 

 

 

Соблюдение температурно-влажностного режима. Наличие термометра, гидрометра на складе

 

 

 

 

Соблюдение товарного соседства

 

 

 

 

Наличие и соблюдение сроков годности на продуктах питания

 

 

 

 

Хранение овощей в ларях, подтоварниках,  в маркированных ёмкостях на поддонах

 

 

 

 

Санитарное состояние складов

 

 

 

 

Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных  блюд и продуктов

 

 

 

Холодильники

Маркировка о предназначении холодильного оборудования

 

 

 

 

Наличие термометров

 

 

 

 

Соблюдение товарного соседства

 

 

 

 

Наличие и соблюдение сроков годности на продуктах питания

 

 

 

 

Санитарное состояние холодильного оборудования

 

 

 

 

Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных  блюд и продуктов

 

 

 

Условия и правильность хранения суточных проб

 

 

 

 

Мясной цех

Маркировка оборудования и инвентаря

 

 

 

 

Санитарное состояние

 

 

 

 

Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных  блюд и продуктов

 

 

 

Овощной цех

Маркировка оборудования и инвентаря

 

 

 

 

Санитарное состояние

 

 

 

 

Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных  блюд и продуктов

 

 

 

Мучной цех

Маркировка оборудования и инвентаря

 

 

 

 

Санитарное состояние

 

 

 

 

Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных  блюд и продуктов

 

 

 

Хлебный цех

Маркировка оборудования и инвентаря

 

 

 

 

Наличие 1% раствора уксуса для обработки полок для хранения хлеба

 

 

 

 

Наличие емкости и щетки для сбора крошек хлеба

 

 

 

 

Санитарное состояние

 

 

 

 

Наличие запрещенных продуктов

 

 

 

 

Варочный цех

Маркировка оборудования и инвентаря

 

 

 

 

Исправность и состояние электрооборудования

 

 

 

 

Наличие заземления, наличие резиновых  ковриков

 

 

 

 

Состояние механической вентиляции (вытяжки)

 

 

 

 

Санитарное состояние

 

 

 

 

Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных  блюд и продуктов

 

 

 

Наличие условий для мытья и сушки рук персоналом. Соблюдение личной и производственной гигиены сотрудников столовой

 

 

 

 

Хранение и использование яиц

Наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность

 

 

 

Условия хранения яиц

 

 

 

 

Емкость с маркировкой для мытья и обработки  яиц

 

 

 

 

Средство для мытья яиц

 

 

 

 

Наличие бактерицидной лампы

 

 

 

Буфет

Перечень ассортимента реализуемой буфетной продукции (прайс-лист) заверенный печатью или подписью

 

 

 

 

Наличие ценников

 

 

 

 

Соблюдение условий хранения

 

 

 

 

Соблюдение условий и сроков  реализации

 

 

 

 

Санитарное состояние

 

 

 

 

Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных  блюд и продуктов

 

 

 

Документы

Договора с поставщиками продуктов питания

 

 

 

 

Уведомление (разрешение на перевозку продуктов) на автотранспорт

 

 

 

 

Сертификаты, декларации о соответствии

 

 

 

 

Срок реализации поступившей продукции

 

 

 

 

Доброкачественность поступившей продукции, соответствие нормам

 

 

 

 

Технологические карты приготовления блюд

 

 

 

 

Бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов

 

 

 

 

Журнал «С-витаминизации»

 

 

 

 

Журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий

 

 

 

 

Ведомость контроля за выполнением норм пищевой продукции за _____месяц ____г.

 

 

 

 

Наличие личных медицинских книжек сотрудников пищеблока на рабочем месте с отметкой о прохождении  медосмотра  и  гигиенического обучения 

 

 

 

 

Наличие у работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм

 

 

 

 

Журнал «Здоровье» о результатах осмотра работников пищеблока

 

 

 

 

Журнал проведения генеральных уборок

 

 

 

 

Журнал регистрации температурного режима холодильников

 

 

 

 

Наличие программы производственного контроля

 

 

 

 

Бытовая комната

 

 

Наличие запасных комплектов специальной одежды

 

 

 

 

Наличие шкафа для хранения личных вещей сотрудников

 

 

 

 

Наличие шкафа  для хранения специальной одежды

 

 

 

 

Душевая комната, санузел

 

 

 

 

Внешний вид сотрудников столовой (чистота формы, аккуратность, работают ли в полном комплекте спецодежды)

 

 

 

 

Уборочный инвентарь, их достаточность, наличие маркировки

 

 

 

 

Наличие отдельного помещения (специальных мест) для хранения уборочного инвентаря, маркировки

 

 

 

 

Наличие дезинфицирующих средств, сопроводительных документов. Условия для их хранения.

 

 

 

 

Наличие москитной сетки

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

В результате проверки установлено:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Подписи комиссии:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Поставщик (при организации питании поставщиком услуги) и/или ответственный повар (при организации питания организацией образования) ознакомлен __________ (подпись)                         


                                    Білім беру ұйымдарындағы тамақтану сапасына
                          мониторинг жургізу жөніндегі комиссияларға арналған
                                                                 жаднама

 

1. Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бойынша талап

Эпидемиологиялық маңыздылығы жоғары объектіде асхана жұмысы басталғанға дейін санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды болуы тиіс.

2. Ас блогы қызметкерлерінің жеке гигиенасына қойылатын талаптар

Қол жуу үшін оларға ыстық және суық су келтірілген раковиналар, қол жууға және кептіруге арналған құралдар орнатылады.

3. Жинау мүкаммалына қойылатын талаптар

Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбалануы және жеке (арнайы) үй-жайларда, олар болмаған жағдайда арнайы шкафта сақталуы тиіс.

4. Бөлшектеу мүкәммалына қойылатын талаптар

Шикізаттар мен дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық, көкөніс, көк, ет, сүт өнімдері, нан және нан-тоқаш өнімдері, аспаздық, ұннан жасалған аспаздық, кондитерлік өнімдер) бөлу үшін жарықтары мен сынықтары жоқ таңбаланған жеке бөлшектеу мүкәммалы пайдаланылуы тиіс.

5. Асхана ыдысына қойылатын талаптар

Жарықтары, сынығы бар, шеттері сынған, деформацияланған, эмалі зақымдалған ыдыстарды пайдалануға жол берілмейді.

6. Тамақ өнімдерін қабылдауға қойылатын талаптар

Тамақ өнімдерін және азық-түлік шикізатын қабылдау олардың сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын құжаттар болған кезде жүзеге асырылады (тез бұзылатын өнімдер мен жартылай фабрикаттардың бракераждық журналы бекітілген нысанда жүргізіледі).

7. Қойма үй-жайларына қойылатын талаптар

Қойма бөлмелері және тоңазыту камералары стеллаждармен, тұғырықтармен жабдықталады. Тамақ өнімдерін стеллаждарда, табандықтарда, тауар қоятын орындарда сақтау көзделеді. Еденде сақтауға жол берілмейді.

8. Асхана жиһазына қойылатын талаптар

Нан сақтауға арналған шкафтардан басқа, ылғал мен температураның ауытқуына төзімді материалдардан жасалған жиһаздар мен жабдықтарды пайдалануға тыйым салынады.

9. Тамақ өнімдерін сақтауға қойылатын талаптар

Тамақ өнімдерін сақтауға арналған қойма үй-жайларында: температуралық-ылғалдық, жарық режимі, азық-түлік өнімдерінің әрбір түріне қойылатын қоймалау нормаларына сәйкес тауар көршілестігі сақталуы тиіс.

10. Перспективалық мәзірге қойылатын талаптар

Объектіде екі, төрт апталық перспективалық маусымдық (жаз – күз, қыс – көктем) ас мәзірі жасалады. Ас мәзірін әзірлеу кезінде оқушылар мен тәрбиеленушілердің болу ұзақтығын, олардың жас санатын ескереді, витамин-минералды кешенмен байытылған тамақ өнімдерін қарастырады. Ас мәзірінде бір тағамды немесе аспаздық өнімдерді бір күнде және келесі екі–үш күнтізбелік күнде қайталауға жол берілмейді.

Білім алушылардың жекелеген санаттары үшін мәзір ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 қаулысымен бекітілген бір реттік тамақтану нормаларына (15-қосымша) сәйкес білім беруді басқару органымен бекітіледі.

11. Мәзірге қойылатын талаптар

Күн сайын тамақтану залында объектінің басшысы бекіткен ас мәзірі ілінеді, онда тағамның атауы, әрбір дайын тағамның шығуы көрсетіледі. Ас мәзірінде көрсетілген тағамдар мен аспаздық өнімдердің атаулары пайдаланылған рецептуралар жинақтарында және технологиялық карталарда көрсетілген атауларға сәйкес болуы тиіс.

12. Мәзірге қойылатын талаптар

 Күн сайын тамақтану рационына ет, сүт, сары май және өсімдік майы, қара бидай және (немесе) бидай наны, көкөніс және қант кіреді. Балық, жұмыртқа, ірімшік, сүзбе, құс еті күнтізбелік екі – жеті күнтізбелік күн ішінде бір рет қосылады.

13. Тыйым салынған өнімдер

 құрамында жасанды бояғыштар, консерванттар, хош иістендіргіштер, дәм күшейткіштер және тәттілендіргіштер бар шұжық өнімдері, сосискалар және басқа да өнімдер. Пастерленбеген сүт, термиялық өңдеусіз сүзбе және қаймақ, сондай-ақ суда жүзетін құстардың жұмыртқалары мен етін тамақтануда қолдану, ауыл шаруашылығы жануарларының аурушаңдығы бойынша қолайсыз шаруашылықтардан алынған сүт және сүт өнімдері.

Тіл, жүрек, бауырдан басқа, өнімді жануарлар мен құстың қосымша өнімдері; құс етінен жасалған коллагенді шикізат; қайта мұздатуға ұшыраған өнімді жануарлар мен құстың сойылған өнімдері; генетикалық түрлендірілген шикізат және құрамында генетикалық түрлендірілген көздер бар шикізат.

Йодталмаған тұз, фортификацияланбаған ұн, деформацияланған немесе герметикалық емес банкалардағы консервілер, тамақ, саңырауқұлақтар, үйде дайындалған тамақ, ащы дәмдеуіштер, сірке суы және кофе.

Асхана простоквашасын, сүзбе, айран, фаршталған құймақ, флотша макарон, зельц, форшмактар, сілікпе, паштет, кремі бар кондитерлік өнімдер, морстар, квастар, фритюрде қуырылған өнімдер, шала пісірілген жұмыртқа, глазунь жұмыртқасы, күрделі (төрт компоненттен астам) салаттар мен қаймақ пен майонез құйылған салаттарды дайындауға және сатуға тыйым салынады.

Окрошка, тез дайындалатын құрғақ тағамдық концентраттар негізіндегі тағамдар, фастфуд, жасанды бояғыштары, консерванттары, хош иістендіргіштері, дәм күшейткіштері және тәттілегіштері бар тамақ өнімдері.

14. Тәуліктік сынамаларға қойылатын талаптар

Күн сайын дайын өнімнің тәуліктік сынамалары нақты мәзірге сәйкес қалдырылады, сынамалар тоңазытқышта қақпағы бар шыны ыдыста, келесі күні дайындалған тағаммен немесе демалыс күнінен кейін (демалыс күндерінің санына қарамастан) - таңғы аспен, түскі аспен, бесін немесе кешкі аспен тиісінше ауыстырылғанға дейін кемінде 24 сағат сақталады.

15. Дайын тағамдардың сапасын бақылау

Күн сайын медицина қызметкері немесе жауапты тұлға дайын тағамдардың сапасын органолептикалық бағалау журналына (бракеражды) жазба енгізе отырып, дайын тағамдардың сапасына органолептикалық бағалау жүргізеді. Тамақтану сапасын мерзімді бағалауды бракераждық комиссия жүргізеді, оның құрамы медициналық қызметкерді, әкімшілікті, өндіріс меңгерушісін және ата-аналар комитетінің өкілін міндетті түрде қоса отырып, объект басшысының бұйрығымен анықталады.

16. Тамақтану нормаларын бақылау

Медицина қызметкерлері мен объектілердің әкімшілігі: кейіннен тамақ өнімдері нормаларының орындалуын бақылау ведомосын түзете және жүргізе отырып, күнтізбелік 10 күн ішінде негізгі өнімдер бойынша тәуліктік нормалардың орындалуына онкүндік бойынша талдау жүргізеді.

17. Медициналық тексеруден өтуге қойылатын талаптар

Ас блогының персоналында жұмысқа жіберілгені туралы белгісі бар жеке медициналық кітапша болуы тиіс (6 айда 1 рет медициналық тексеруден өтеді).

18. Өндірістік бақылауға қойылатын талаптар

Объектіде өндірістік бақылау ұйымдастырылады және жүргізіледі (қызметтің осы түріне лицензиясы бар мамандандырылған зертханамен шарт жасалуы және өндірістік бақылау бағдарламасы әзірленуі тиіс).

19. Арнайы киімге қойылатын талаптар

Ас блогының қызметкерлері арнайы киіммен (халат немесе шалбары бар күрте, бас киім, аяқ киім) қамтамасыз етіледі.

20. Тамақ өнімдерінің бұрмалануын анықтау үшін ілеспе құжаттарды қарау қажет, онда тамақ өнімінің толық атауы көрсетіледі.

21. Ас блогында тауарлардың сатылуына жол бермеу

Ас блогында білім алушылардың тамақтануына байланысты емес тауарларды (кеңсе тауарларын сату және т. б.) сатуға жол берілмейді.

    

                                                                Памятка

для комиссий по мониторингу качества питания

в организациях образования

 

1. Требование по санитарно-эпидемиологическому заключению

Объект высокой эпидемиологической значимости должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение до начала работы столовой.

2. Требования к личной гигиене работников пищеблока

Для мытья рук устанавливают раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды, средствами для мытья и сушки рук.

3. Требования к уборочному инвентарю

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) должен быть промаркирован и храниться в отдельных (специальных) помещениях, при их отсутствии в специальном шкафу.

4. Требования к разделочному инвентарю

Для разделки сырья и готовой пищевой продукции (мяса, мяса птицы, рыбы, овощей, зелени, мясной, молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, кулинарных, мучных кулинарных, кондитерских изделий) должен использоваться отдельный промаркированный разделочный инвентарь без осколов и трещин.

5. Требования к столовой посуде

Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

6. Требования к приему пищевой продукции

Прием пищевой продукции и продовольственного сырья осуществляют при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность (ведется бракеражный журнал скоропортящейся продукции и полуфабрикатов утвержденной формы).

7. Требования к складским помещениям

Складские помещения и холодильные камеры оборудуются стеллажами, подтоварниками. Хранение пищевой продукции предусматривается на стеллажах, поддонах, подтоварниках. Хранение на полу - не допускается.

8. Требования к мебели столовой

Запрещается использование мебели и оборудования из материалов, неустойчивых к влаге и перепадам температур, кроме шкафов для хранения хлеба.

9. Требования к хранению пищевых продуктов

В складских помещениях для хранения пищевой продукции должны соблюдаться: температурно-влажностный, световой режим, товарное соседство в соответствии с нормами складирования, предъявляемых для каждого вида пищевой продукции.

10. Требования к перспективному меню

На объекте составляется перспективное сезонное (лето – осень, зима – весна) двух, четырехнедельное меню. При разработке меню учитывают продолжительность пребывания обучающихся и воспитанников, их возрастную категорию, предусматривают пищевую продукцию, обогащенную витаминно-минеральным комплексом. В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие два–три календарных дня.

Для отдельных категорий обучающихся меню утверждается органом управления образованием в соответствии с нормами одноразового питания, утвержденными постановлением Правительства РК от 12 марта 2012 года №320

11. Требования к меню-раскладке

Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное руководителем объекта меню, в котором указывают наименования блюд, выход каждого готового блюда. Наименования блюд и кулинарных изделий, указанных в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур и технологических картах.

12. Требования к меню   

Ежедневно в рацион питания включают мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и (или) пшеничный, овощи и сахар. Рыбу, яйца, сыр, творог, мясо птицы включают один раз в два – семь календарных дней.

13. Запрещенные продукты: колбасные изделия, сосиски и другие продукты, в составе которых содержатся искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса и подсластители. Непастеризованное молоко, творог и сметана без термической обработки, а также использование в питании яиц и мяса водоплавающих птиц, молока и молочных продуктов из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных.

Субпродукты продуктивных животных и птицы, за исключением языка, сердца, печени; коллагенсодержащее сырье из мяса птицы; продукты убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутых повторному замораживанию; генетически модифицированное сырье и сырье, содержащее генетически модифицированные источники.

Нейодированная соль, нефортифицированная мука, консервы в деформированных или негерметичных банках, приготовленная накануне пища, грибы, пища домашнего приготовления, жгучие специи, уксус и кофе.

Запрещены изготовление и реализация в столовых простокваши, творога, кефира, фаршированных блинчиков, макарон по-флотски, зельцев, форшмаков, студней, паштетов, кондитерских изделий с кремом, морсов, квасов, жареных во фритюре изделий, яиц всмятку, яичницы-глазуньи, сложных (более четырех компонентов) салатов и салатов, заправленных сметаной и майонезом.

Окрошка, блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления, фастфуд, продукты питания с искусственными красителями, консервантами, ароматизаторами, усилителями вкуса и подсластителями.

14. Требования к суточным пробам

Ежедневно оставляются суточные пробы готовой продукции в соответствии с фактическим меню, пробы хранят в холодильнике в стеклянной посуде с крышками, не менее 24-х часов до замены приготовленным на следующий день или после выходных дней блюдом (независимо от количества выходных дней) – завтраком, обедом, полдником или ужином соответственно.

15. Контроль качества готовых блюд

Ежедневно медицинским работником или ответственным лицом проводится органолептическая оценка качества готовых блюд с внесением записей в журнал органолептической оценки качества блюд (бракеражный). Периодически оценка качества питания проводится бракеражной комиссией, состав которой определяется приказом руководителя объекта с обязательным включением медицинского работника, администрации и представителя родительского комитета.

16. Контроль норм питания

Медицинские работники и администрация объектов подекадно проводят анализ выполнения суточных норм по основным продуктам за 10 календарных дней с последующей коррекцией и ведением ведомости контроля за выполнением норм пищевой продукции.

17. Требования к прохождению медицинского осмотра

Персонал пищеблока должен иметь личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе (проходят медосмотр 1 раз в 6 месяцев).

18. Требования к производственному контролю

На объекте организуется и проводится производственный контроль (должен быть заключен договор со специализированной лабораторией, имеющей лицензию на данный вид деятельности  и разработана программа производственного контроля).

19. Требования к специальной одежде

Работники пищеблока, обеспечиваются специальной одеждой (халат или куртка с брюками, головной убор, обувь).

20. Для определения фальсификации продуктов питания необходимо смотреть сопроводительные документы, где указывается полное наименование пищевого продукта.

21. Недопущение реализации товаров на пищеблоке

          На пищеблоке не допускается реализация товаров, не связанных с питанием обучающихся (реализация канцелярских товаров и др.).амақтануды ұйымдастыру мәселелері бойынша

2014 жылдан бастап депутаттардың бастамасы мен мектеп директорларының ұсынысы негізінде мектепте тамақтануды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді, тауарларды жеткізушіні таңдау тамақтану сапасына әсер ететін баға демпингіне және мектеп директорларының көрсетілетін қызметтерді жеткізушілерге тікелей бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігінің болмауына байланысты Мемлекеттік сатып алу жүйесінен шығарылды. Бүгінгі күні орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру және мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және оқитын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу тәртібі пысықталды (ҚР БҒМ 31.10.2018 ж. №598 бұйрығы). Балалардың тамақтану сапасы мен қауіпсіздігіне кепілдік беру мақсатында Ережеде қызметкерлердің білікті штаты бар осы қызметті көрсетуге неғұрлым дайындалған өнім берушіні таңдауға мүмкіндік беретін өлшемдер (жұмыс тәжірибесі, аспаздардың біліктілігі, технологтардың, диетологтардың, оң сипаттамалардың, азық-түлік өнімдерінің өзіндік өндірісі, энергия үнемдейтін жабдықтардың болуы) көзделген.2018 жылдан бастап тамақ өнімдерін сақтау жағдайына, дайындалатын тағамдардың қауіпсіздігі мен сапасына әсер ететін мектеп асханаларының материалдық-техникалық базасын жақсарту үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетігі енгізілді.Сондай-ақ, Ережеге сәйкес конкурстық комиссиялардың құрамына ҮЕҰ және ата-аналар қауымдастығы, қамқоршылық кеңестері, қоғамдық денсаулықты сақтаудың аумақтық органдарының өкілдері енгізілген.Өнім берушілердің жаңа піскен және табиғи азық-түліктерді пайдалануын қамтамасыз ету үшін Ережемен өнім берушілердің мектептік тамақтандыруды ұйымдастыру кезінде (шаруа немесе фермер қожалығы, жылыжай және басқалар) пайдаланылатын азық-түліктердің өз өндірісінің болуы үшін қосымша балл алуы және отандық өндірушілердің азық-түліктерін сатып алуы көзделген.Тағамдардың, тамақ өнімдері мен аспаздық өнімдердің тұтынушылық қасиеттері, олардың органолептикалық қасиеттері, дайындау технологиялары мен шарттары балаларға арналған Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі бөлігінде Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сәйкес келуі тиіс.Өнім беруші Шарт талаптарын бұзған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, шарт сот тәртібімен бұзылады және осы өнім беруші жосықсыз деп жарияланады (ҚР БжҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы №599 бұйрығы).2015 жылы білім алушылардың жекелеген санаттарын сапалы тамақпен қамтамасыз ету мақсатында министрлік Қазақ тамақтану академиясымен бірлесіп, алғаш рет балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, бір реттік мектепте тамақтанудың бірыңғай нормаларын әзірледі (2012 жылғы 12 наурыздағы №320 ҚР ҮҚ қосымшалар енгізілді).Бұл нормаларда балалардың ағзаға қажетті барлық микронутриенттерді: дәрумендерді, минералдық заттарды және микроэлементтерді алуы көзделген.2018 жылы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде, сондай - ақ білім беру ұйымдары оқушыларының салауатты (ыстық) тамақтануына қызығушылығын арттыру мақсатында ҚР ДСМ оқу орындарында тамақтану рационы бойынша бірыңғай стандарттар әзірленді.2019 жылдан бастап министрлік білім беру органдары мен ұйымдарының мектептік тамақтануын ұйымдастыруына камералдық бақылау енгізді, ол объектіге бармай бақылау іс-шараларын жүргізуге мүмкіндік береді.Бұдан басқа, Министрлік ҚР ҚМ-мен бірлесіп мемлекеттік сатып алу портал арқылы конкурстық рәсімдерді электрондық форматқа ауыстыру мәселесін пысықтауда.Бүгінгі күні мектеп қызметкерлері мен ата-аналар жұртшылығының қызмет көрсетуіне тұрақты бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігі заңнамалық түрде қарастырылған.  Әр мектепте балалардың тамақтануын бақылау бойынша комиссия жұмыс істейді. Комиссияны мектеп директоры басқарады,құрамына мектеп медбикесі, педагогтар, ата-аналар комитетінің, қамқоршылық кеңесінің мүшелері кіреді.Тамақтануды ұйымдастыру ережесіне сәйкес қызметті жеткізуші ай сайын орта білім беру ұйымының басшысына олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, білім алушылар үшін пайдаланылатын тамақ өнімдерінің тізбесі туралы мәліметтерді ұсынуы тиіс.Күн сайын медицина қызметкері немесе жауапты тұлға дайын тағамдардың сапасын органолептикалық бағалау журналына жазба енгізе отырып, органолептикалық бағалауды жүргізеді.Осылайша, қазіргі уақытта мектеп әкімшіліктеріне балалардың тамақтану сапасына ықпал етуге мүмкіндік беретін барлық қажетті тетіктер пысықталды. Қазіргі таңда, бірінші орынға білім беру ұйымдарының басшыларының (бракераждық комиссия төрағалары) жауапкершілік деңгейінің маңыздылығын ескеру керек.Осыған байланысты, мектептегі тамақтанудың сапасын арттыру жөніндегі Министрлік қызметінің негізгі бағыты тамақтану сапасын бақылау жөніндегі бракераждық комиссиялар қызметінің тәртібін кеңінен ақпараттық жария етуді қамтамасыз ету болып табылады.Сондай-ақ білім алушылар мен олардың ата-аналарына балалардың тамақтануын ұйымдастыру кезінде анықталған бұзушылықтар бойынша атқарылған іс-шаралар туралы хабардар етіледі.

По вопросам организации питания

С 2014 года по инициативе депутатов и предложениям директоров школ выбор поставщика услуг, товаров по организации школьного питания выведен из системы государственных закупок в связи с имевшим место демпингом цен, влияющих на качество питания, а также отсутствием возможности осуществления непосредственного контроля директорами школ за поставщиками услуги.На сегодняшний день проработан порядок организации питания обучающихся в организациях среднего образования и приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приказ МОН РК от 31.10.2018г. №598).В целях  гарантирования качества и безопасности питания детей в Правилах предусмотрены критерии, позволяющие выбрать поставщика более подготовленного к оказанию данной услуги с наличием квалифицированного штата работников (опыт работы, квалификация поваров, наличие технологов, диетологов, положительных характеристик, собственного производства продуктов питания, энергосберегающего оборудования).С 2018 года для улучшения материально-технической базы школьных столовых, влияющих на условия хранения продуктов питания, безопасность и качество приготовляемых блюд введен механизм государственно-частного партнерства.Также, согласно Правилам в состав конкурсных комиссий включены представители НПО и родительской общественности, попечительских советов, а также территориальных органов охраны общественного здоровья.Для обеспечения использования поставщиками свежих и натуральных продуктов Правилами предусмотрено получение поставщиками дополнительных баллов за наличие собственного производства продуктов питания, используемых при организации школьного питания (крестьянское или фермерское хозяйство, теплица и другие) и приобретение продуктов питания отечественных производителей.Потребительские свойства блюд, пищевых продуктов и кулинарных изделий, их органолептические свойства, технологии и условия изготовления должны соответствовать техническим регламентам Евразийского экономического союза в части безопасности пищевой продукции для детей.В случае нарушения или ненадлежащего исполнения условий договора поставщиком, договор расторгается в судебном порядке и данный поставщик объявляется недобросовестным (приказ МОН РК №599 от 31 октября 2018 года).В 2015 году в целях обеспечения качественным питанием отдельных категорий обучающихся Министерством совместно с Казахской академией питания впервые разработаны единые нормы одноразового школьного питания (внесены дополнения в ПП РК №320 от 12.03.2012 года) с учетом возрастных особенностей детей. Данными нормами предусмотрено получение детьми всех необходимых для организма микронутриентов: витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.В 2018 году в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на  2016 - 2019 годы, а также в целях повышения интереса к здоровому (горячему) питанию обучающихся организаций образования  МЗ РК разработаны единые стандарты по рациону питания в учебных заведениях.С 2019 года Министерством введен камеральный контроль за организацией школьного питания органами и организациями образования, который позволяет без осуществления выезда на объект провести контрольные мероприятия.Кроме того, Министерством совместно с МФ РК прорабатывается вопрос перевода конкурсных процедур в электронный формат постредством портала государственных закупок.Сегодня, законодательно предусмотрена возможность осуществления постоянного контроля за предоставлением услуги, как сотрудниками школ, так и родительской общественностью.  В каждой школе действует комиссия по контролю за питанием детей. Комиссию возглавляет директор школы, в состав входят медицинская сестра школы, педагоги, члены родительского комитета, попечительского совета.Согласно Правилам организации питания поставщик услуги должен ежемесячно предоставлять руководителю организации среднего образования сведения об используемом перечне продуктов питания для обучающихся с приложением документов, удостоверяющих их качество и безопасность.Ежедневно медицинским работником или ответственным лицом проводится органолептическая оценка качества готовых блюд с внесением записей в журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий.Таким образом, в настоящее время, все необходимые рычаги, позволяющие администрациям школ влиять на качество питания детей проработаны. Сегодня, следует признать, на первый план выходит уровень ответственности руководителей организаций образования (председатели бракеражных комиссий).